skip to Main Content
Systemkameran Till Filmandet Till Ny Nivå

Systemkameran till filmandet till ny nivå

Madelene Hansson och Emma Eliasson har redan tidigare provat på att göra filmer med enkla verktyg – nu vill man ta det till nästa nivå! De båda är marknadskommunikatörer hos grönsaksgrossisten Total Produce i Helsingborg. Här är siktet inställt på att ta fram fler egenproducerade filmer. Målgrupper finns både hos butikspersonal, slutkonsumenter och i den egna personalstyrkan.

I en skräddarsydd utbildningssatsning från Videoakademin har Madelene och Emma nu fått en ordentlig genomgång i hur de bäst kan använda sig av företagets befintliga systemkamera för att filma. Valet av redigeringsprogram föll på det nya, användarvänliga Adobe Premiere Rush. I kursens praktiska övning ingick även avsnitt om ljus, ljud och intervjuteknik.

Förutom detta ägnades en halvdag till en genomgång av strategi, förberedelsearbete, publicering och allt det andra som inte handlar om det tekniska handhavandet. Videoakademins utbildare var Joakim Lindhé och Peter Wiren.

Back To Top