skip to Main Content

Företagsanpassad kurs
Längd:
1 dag
Ort: Malmö, rikstäckande

En gammal filmsanning är att en film aldrig blir bättre än sitt manus. Det behövs dramaturgi och storytelling i rörlig bild för att nå fram till publiken. I den här kursen dyker vi ner i själva innehållsskapandet – historieberättandet. Vi tittar på exempel, analyserar och ger tips om vilka beståndsdelar och dramaturgiska verktyg som filmaren kan använda för att fånga tittarens intresse. Vi visar exempel och diskuterar vad som funkar och varför. På kursen får du lära dig att hitta rätt idé och ambitionsnivå, och att anpassa manus till givna förutsättningar, inte minst budgeten.

För vem
Kursen vänder sig till kommunikatörer, marknadsförare, journalister, social media managers och andra som har behov av att kunna kommunicera med rörlig bild på nätet. Kursen fungerar bra som en fortsättningskurs för dig som tidigare lärt dig inspelning och redigering.

Innehåll

  • Vad är ett bra innehåll i rörlig bild?
  • Vad är billigt/dyrt?
  • Utgångspunkterna i idéarbetet. Budskap, publik, budget, varumärket etc.
  • Skriva en brief.
  • Grunderna i dramaturgi.
  • Skriva manus.
  • Övning: Vi tar fram en idé och plan för hur ett kommunikationsbehov ska lösas med hjälp av rörlig bild.

Utbildare:
Joakim Lindhé har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att skapa innehåll för rörlig bild. Förr TV – idag online video. Under många år anställd på SVT som journalist, redaktör och dokumentärfilmare. Har skrivit manus och skapat innehåll för såväl faktadokumentärer som animerade informationsfilmer. Han driver idag Videoakademin och systerföretaget Yellow Kid.

Intresserad av skräddarsydd kurs?
Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika organisationer och vi är öppna för en diskussion kring anpassningar av kursinnehållet.

Bokning: info@videoakademin.se eller ring Joakim Lindhé, 0709-531033.

Back To Top