skip to Main Content

Företagsanpassad kurs
Längd
: 1 dag
Ort: Malmö, rikstäckande

Bra berättad film är så mycket mer än bara en fråga om att ha rätt utrustning och tekniska kunskaper. Att låta de medverkande komma till sin rätt kan vara avgörande för filmens slutliga kvalitet. Därför behöver du känna till grunderna  kring intervjuteknik för film.

Hur får man den man intervjuar att säga rätt saker och på rätt sätt? Vilka frågor funkar bäst för att få personer att öppna sig och berätta framför kameran? Varför ska den som filmas inte titta in i kameran?

Den här kursen reder ut begreppen och går igenom den intervjuteknik som finslipats inom TV-journalistiken genom årtionden. Med kunskaperna kommer du kunna få den berättelse du behöver för att din film att bli engagerande för publiken.

För vem

Kommunikatörer, filmansvariga på marknadsavdelningar som tänker sig använda film som verktyg för att nå sin målgrupp.

Kursinnehåll

• Förberedelser inför intervju – research och förintervju.
• Praktiska tricks – tid, plats, teknik.
• Intervjuns psykologi – en maktbalans.
• Den viktiga frågeformuleringen.
• Frågeställarens hemliga knep.
• När är intervjun egentligen slut?
• Praktiska övningar – muntligen och i filmsituation.

Intresserad av skräddarsydd kurs?
Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika organisationer och vi är öppna för en diskussion kring anpassningar av kursinnehållet.

Hämta pdf >>

Bokning: info@videoakademin.se eller ring Joakim Lindhé, 0709-531033.

Back To Top