skip to Main Content

Vilka är vi?

Vår webbplatsadress är: www.videoakademin.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem?

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

Personuppgiftsansvarig på denna sidan är YK Videoakademin/ Yellow Kid AB.

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär b.la. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. Du lämnar samtycke hos oss genom att acceptera våra allmänna villkor när du kontaktar oss för intresse. För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Videoakademin behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan, samt att skapa en intresseprofil. Din profil används för att vi på enklaste sätt ska kunna erbjuda dig rätt kurs / föreläsning.

När du väljer att avregistrera din intresseanmälan gallras dina personuppgifter bort från våra system inom en månad. Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss när du söker kurs/ föreläsning pågår och en månad efter det avslutas.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vår policy finns för att vi värnar om din integritet och vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar samtycke och anförtror oss med dina personuppgifter.

YK Videoakademin/ Yellow Kid AB

Back To Top