skip to Main Content
Företagsanpassad Filmkurs För Öresund Direkt

Företagsanpassad filmkurs för Öresund Direkt

Mängden film i de sociala kanalerna för Öresund Direkt kommer inom kort att öka. Tre kommunikatörer gick i veckan en tvådagar lång företagsanpassad filmkurs hos Videoakademin. Utbildningsdagarna var helt anpassade efter de behov och förutsättningar som de stöter på i sin vardag. Utbildningen handlade både om den tekniska hantereringen, intervjuteknik och ett effektivt bildberättande. Inspelningarna skedde på Öresund Direkts informationskontor i Malmö.

De tre kommunikatörerna har inga problem att hitta uppslag till sina filmer. Hela verksamheten hos Öresund Direkt går ut på att ge information till pendlare och andra som har behov av att veta hur samhället fungerar på den andra sidan. I övningsfilmerna tog de upp ämnen som sommarjobb, socialförsäkring och de ovanligt gynnsamma förutsättningarna som just nu råder på den danska arbetsmarknaden.

För inspelning använde kommunikatörerna sina egna mobiler, för redigering Adobes nya Premiere Rush, ett nydanande redigeringsprogram som tillåter att användaren växlar mellan mobil och datorn under redigeringsprocessen. Redigeringsprojektet ligger i molnet och synkas kontinuerligt medan arbetet pågår.

Back To Top