skip to Main Content

VideoakademinCOACHNING

Har du varit med om att komma tillbaka till jobbet från en kurs, sen ska du praktisera allt som du lärt dig… ”Hur var det nu man gjorde?”

När man ska göra film blir det extra tydligt. Filmaren ställs alltid inför en rad små och stora problem och val på väg fram till en publicerad film. Vore det inte ett drömscenario att ha läraren bredvid dig som lotsar dig rätt när du ska lösa din uppgift?

Om du har en utbildare från oss bredvid dig blir resultatet bra redan från första försöket. Du kortar avsevärt ner resan i utvecklingen mot den kvalitetsnivå som du vill ha.

En kund som provat på detta är Österlens Lastvagnar i Tomelilla. Efter att tidigare ha anlitat produktionsbolag, ville man nu komma igång och filma själva. En DSLR-kamera av bättre kvalité fanns redan inköpt och efter konsultation med oss köpte de in optik, lampor, mikrofoner, stativ.

När vår utbildare Daniel Schmölker kom till plats fanns all utrustning redan på plats och en intervjuperson, en ung tjej som jobbar som jobbar som bärgare, var bokad. När dagen var slut hade den här filmen producerats:

VideoakademinEtt liknande uppdrag hade Videoakademin på Krohne-Inor där marknadskommunikatören Patrik Jacobsson ville lära sig att utnyttja företagets DSLR-kamera. Eftersom företaget redan betalar en licens för Adobes programsvit, var det naturligt att redigeringen skulle ske på Adobe Premiere Pro.

Detta är grundförutsättningar som vår utbildare Magnus Rutberg är mycket hemmastadd med. Tillsammans med Patrik producerade de en liten film som förklarar en ny app som bolaget tagit fram.

Back To Top