skip to Main Content

Förr var det dyrt att göra film. Idag har den digitala revolutionen sopat bort alla hinder som fanns för den som själv vill uttrycka sig med rörlig bild. Alla har råd. Nu är det bara en fråga om kunskap och kompetensutveckling.
Det du behöver finns här!

Videoakademin anordnar kurser, workshops och företagsanpassade utbildningar. Du kan även få en coach från oss som lär upp dig på plats i din vardag eller håller en inspirationsföreläsning. Grundtanken är att du ska få en så problemfri resa som möjligt fram till målet

.

Spara tid, pengar och frustration

Vi lär dig utnyttja potentialen i prylar som du redan har.

Flertalet av våra utbildare är yrkesverksamma film- och TV-proffs med årtionden av erfarenhet. Deras namn syns ofta i eftertexter på TV eller i festivalprogram. Alla omfamnar möjligheterna som den nya tekniken ger. Tillsammans täcker vi in hela fältet – framgångsrika strategier, engagerande innehåll, effektiv produktion, och inte minst – att filmen når sin publik!

Bland våra kunder finns bland andra Region Skåne, VA Syd, Gleerups Utbildning, Alfa Laval, Konsthantverkscentrum,
Kommunförbundet Skåne och Lunds Universitet.

.

Nyheter

Följ trenderna med oss

Vi är mycket nöjda med Videoakademins utbildning i film för bibliotekspersonal i Skåne.
Proffsigt, avslappnat och engagerande på samma gång och på helt rätt nivå för deltagarna!

– Anna Åkerberg, Region Skånes kulturförvaltning

Back To Top